Casus

Meer kleur aan de top

Meer kleur aan de top

Klant

Vrije Universiteit Amsterdam

Meer kleur aan de top

De Vrije Universiteit Amsterdam werkt aan een ‘inclusieve organisatie’ met een personeelsbeleid waarin diversiteit een centrale rol speelt op alle niveaus van de organisatie. Een belangrijk project binnen deze missie is ‘Meer Kleur aan de Top’. Samen met een aantal grote werkgevers maakt de VU zich hard voor meer cultureel divers leiderschap in topposities van Nederlandse organisaties. Door dit vierjarige programma wordt de instroom van multicultureel talent in de toplaag van het bedrijfsleven en de overheid vergroot. De basisfilosofie van de VU uit zich in: verantwoordelijk, open en persoonlijk een filosofie die tevens aansluit op de kernwaarden van Create B.V.

De opdracht

Voor het uitvoeren van het strategisch onderzoeksprogramma, is aan Create gevraagd een geavanceerde online webapplicatie te ontwikkelen waar deelnemende werkgevers een enquête kunnen invullen en direct lering kunnen trekken uit de resultaten die daaruit vloeien. Belangrijke uitgangspunten hierbij waren de betrouwbaarheid, het voorkomen dat de gebruiker de enquête verkeerd kan invullen en de mogelijkheid om wetenschappelijke onderbouwing te bieden voor de onderzoeksvragen die gesteld worden.

De applicatie

In de webapplicatie staat het afnemen van de enquête en het verwerken van de onderzoeksresultaten centraal. Hiervoor zijn de volgende functionaliteiten ontwikkeld:

Handig stappenplan

De enquête is opgebroken in een duidelijk stappenplan. Hierdoor behoudt de gebruiker de aandacht op een beperkt aantal onderzoeksvragen. Het systeem laat ook direct zien:

  • Hoe ver de gebruiker in onderzoek is;
  • Welke stappen het al heeft doorlopen en welke nog open staan.

Ook kan de gebruiker maar op één manier de enquête doorlopen, waardoor er geen verwarring kan ontstaan en is er geen ruimte voor fouten.

Tonen van wetenschappelijke artikelen

Een groot deel van de vragen wordt onderbouwd door grondig wetenschappelijk onderzoek. Tijdens het doorlopen van de enquête, wordt de gebruiker continue op de hoogte gebracht van het onderliggende wetenschappelijke artikel en kan deze ook direct worden gelezen.

Weergeven van resultaten

De applicatie kan tijdens het doorlopen van de enquête de gebruiker al inzichten geven over de diversiteit aan de top. Als alle vragen beantwoord zijn volgt een onderzoeksrapport dat geëxporteerd kan worden naar PDF-bestand.