Afgedrukt op: 22 januari 2021

Als gevolg van de maatregelen omtrent het coronavirus, hebben wij voorzorgsmaatregelen getroffen en hebben wij onze dienstverlening aangepast aan de nieuwe situatie. Een situatie die met het huidige verloop van het virus nog in beweging is.
Create volgt daarbij richtlijnen van het RIVM en de overheid. De gezondheid en veiligheid van jou en onze medewerkers staan voorop. We dragen bij om verdere verspreiding van het coronavirus zoveel als mogelijk tegen te gaan. Dat betekent dat onze medewerkers, tot nader order, vanuit huis werken en er alleen fysiek contact plaats vindt, indien dat noodzakelijk is.

Natuurlijk kun je via e-mail, telefoon of skype met ons in contact komen. Wij helpen jou graag verder!